20131230

20131220

20131202

20131129

Piletid müügil

aga nagu
mis
muusika
see on
booring
mu arust
kultuuripuukide
olesklemine
mille rahvas
kinni maksab
olen
ainus
kellel on
kontseptsioon
to
say
it
right
out
nagu
shit
slash
ass
tänapäeva
eestis
i
hurt
myself
today
selle
vingumisega
tehti lõpuni
ennast
täis
midagi
normaalsetele
inimestele
pakkuda
ei
ole
ja
omas
kultuuripuukide
veneaja
ihaluses
reptiilide
slash
massoonide
hambutu
judeokristlus

nii ongi

Kaija teab

20131116

RRB

Co projekt wit computer guru P and a sister of mercy man.

NB! All the blue extra strong LED light flash nice all over kill alien mycrons. Place order will nice render your happy. Recapture you body and mind. Find us on Kickyourasstrater.com to support and also Indieloco.com thank you to pre order now!

20131111

enter poetry


lehvi
muistseid
mälestusi

kalevite
kuulutusi
kalmukünkast
kerkimaie
udu-aurust
paisumaie
hämarikust
ärkamaie
kanarbikust
kasvamaie
samblasoosta
suitsemaie
kus
need
varjud
vaikusella
pikad
piinad
peitusella
kurnatused
kaane
alla
põrmu
põues
põõnutavad
uku
hõlmassa
uinuvad
maarja
rüpessa
magavad!
päike
neid
ei
paistemaie
kägu
kuldne
kukkumaie
pesilindu
pettemaie
enam
pääse
mätta
alla
kuu
aga
kumab
kõrge′elta
tähte
silmad
taeva
servast
valgust
varjuvalvajalle
kuma
kujukudujalle
kes
neid
rahurüüdidesse
varjuvaipaje
mähivad
-
kooljate
koja
katavad
magajaida
matavad
tuleb
hoogsalt
tuuletuhin
kostab
kaugelt
laintekohin:
toogu
tulles
tervisida
kuulutagu
kallimaida
unustusse
uinund
asju
mõttest
läinud
mälestusi
mis
ehk
ehavalgel
välgub
videviku
vilul
vilgub
keerleb
kaste
kerkimisel
hüpleb
udu
hõlma
alla:
seal
need
vaimuäbarikud
hämarasse
ärka′avad
sagarasse
seltsinevad
parves
eha
palistusel
ööde
vilul
õilmekarva
mälestusi
mängitavad
kuldast
kuuldu
keerutavad
vaata
mängi
vennikene
näe
sa
keerdu
neitsikene
nõua
sõudeid
sõbrakene
sõnasõudeid
laulikulle
mis
kui
koidul
kiirustelles
päeva
piiril
pilutatud
usin
unenägu
kaob;
lõokene
lõõritelles
künnilindu
lõksatelles
kulla
kägu
kukutelles
öö
ja
õnned
metsa
viib
kiirest
kaovad
meie
päevad
tuhatnelja
elu
tunnid
ruttes
kalmu
küngastelle
lendes
rahulepikusse
kolletava
kooljasängi
kaduval
ei
kodupaika
rändajal
ei
rahurüngast
põrmupõlvesta
pärida
tuuletuhin
tuiskas
vile
laane
ladvul
laulemaie
piki
puida
puhumaie
mööda
metsi
möirgamaie;
sundis
suvel
sõudevaida
lehekesi
lehvimaie
käskis
kaske
kahiseda
haava
lehti
argelikult
vargaküüsil
vabiseda
röövli
kohkel
kabiseda
õhu
helid
õrnad
hääled
panid
parmu
põrisema
pihulase
pirisema
verevenna
virisema
sitika
sirisemaie
liblik
üksi
lustilindu
tallab
tuulta
salamahti
kõiges
kuuleb
targa
kõrva
mõisteliku
õrna
meeli
lustilugu
leinanuttu
kiusatuse
kiljatusi
kuuleb
kõiges
muistset
kõnet
märkab
muistseid
mõistatusi
salasõna
sõlmitusi
rõõm
ja
mure
kaksikvennad
kaksiklapsed
looduskojas
kõnnivad
käsi
käessa
rändavad
sammu
sammussa;
ü
k
s
neid
isa
sünnitanud
ema
ü
k
s
neid
imetanud
ü
h
e
s
kätkis
kiigutanud
ehapuna
kena
palgeid
pilverünkad
palistavad
palistavad
kullakarva
silitavad
siidinarma:
poeg
kas
tunned
pilve
põues
sala
peitelikku
sisu?
pikse
välgud
müristused
rabisevad
raheterad
lume
paksud
puistatused
äikese
ähvardused
magasivad
pilve
rüpes
petteliku
põue
peidus
kas
sa
tunned
kulmukastet
langevada
laugevetta?
rõõmu
silmapilgu
ilu
viletsuse
õhtuvilu
silmapisar
sigitamas
kulmukaste
kosutamas
kerkib
süda
kõrgemalle
murrab
mure
meelekesta:
varmalt
veereb
silmavesi
kiirest
kukub
kulmukaste
tõusu
langust
tähendama
laulik
luues
lugusida
veerevaida
värssisida
võtab
pihu
võltsivallast
tüki
teise
tõsitalust
kolmandama
kuulukülast
laenab
lisa
meelelaekast
mõttemõisa
magasista
näitab
kuju
kulla
nägu
kõne
kaunis
tõekarva
tõekarva
tarka
arvu
siis
on
laulik
osav
looja
laitemata
sõnaseadja
kuulin
mardust
kiljatamas
laane
nurgas
nuttemassa
metsa
kaisus
kaebamassa
mis
ta
kisa
kihutanud
nutuhäälta
äratanud
kaebamista
kasvatanud
ohkamista
oimutanud?
mardus
leinab
langu
verda
langu
verda
häda
härda
piinatuse
pisaraida
kurnatuse
kustutusi:
mis
on
taevas
tarretanud
pilvi
pilul
palistanud
ohukate
katab
kaugelt
murevaipa
matab
musta
peidab
pilve
pimedasse
lauliku
päevaterada
vaimuvarjud
udupilves
kaste
hõlma
kergitusel
argsel
sammul
astudessa
näitvad
verist
võitlemist
mässamiste
mõõgamängi
tapja
tapperi
tantsisid
sõjaaegse
surma
suitsu
näljapõlve
närtsimisi
katku
kurnatuse
jälgi
toovad
kurbi
teadusida
ohupäevist
ohkamisi
piinatuse
pisaraida
isamaa
ilu
hoieldes
võõraste
vastu
võideldes
varisesid
vaprad
vallad
kolletasid
kihelkonnad
muistse
põlve
mulla
alla
nende
piina
pigistused
nende
vaeva
väsimused
muistsed
kallid
mälestused
kostku
meile
kustumata!
taevas
vanataadi
talus
taaralaste
targas
seltsis
istusivad
kanged
mehed
võõrsil
vahvad
võidumehed
tulepaistel
pajatelles
ennemuistseid
ilmumisi
kalevipoeg
kangelane
kuulus
meesi
kuninglikku
istus
nende
keske′ella
kuulas
käsipõsekilla
laulikute
lugusida
kandlelööja
kiitusida
miska
tema
tegusida
jumekaida
juhtumisi
ilmas
ilmund
imesida
tugevaida
toimetusi
mis
ta
elupõlves
teinud
enne
surma
sobitanud
-
mahajäänud
jälgi
mööda
järeljäänud
riisme
rajal
tulepaistel
pajatati
kuldakeelil
kuulutati
küll
saan
sõnu
seadlemaie
kuldalõnga
ketramaie
hõbeheideid
korrutama
vaskivärtnaid
veeretama
kui
hakkan
kuuldusid
kuduma
nägusida
näitamaie
tegusida
tunnistama
lugusida
lahutama
vaata!
laanes
puie
peidus
puie
peidus
põõsa
varjus
lepa
leinahõlma
alla
kurbuskase
katte
alla
seisab
seitse
kalmuküngast
seitse
sammeldanud
sängi
-
seitse
küngast
servad
lagund
-
kel
ei
kasva
kohendajat
sõbralikku
seadijada
valvsail
silmil
vahtisida
õrnal
armul
kaitsejaida
üks
on
sängi
hädaohtu
teine
sängi
orjakütkes
kolmas
sängi
sõjakurnas
neljas
sängi
näljapiinas
viies
sängi
viletspõlves
kuues
sängi
katkusurmas
seitsmes
taudi
tappesängi
see′
p
see
eesti
muistne
põli
enne
meie
päevasida
juhtud
õnne
juhatusel
haldijate
häälitsusel
mardus′
kutse
meelitusel
sina
seitsme
künka
juurde
sammeldanud
sängidelle:
istuta
poeg
isa
iluks
isa
iluks
põõsakene
ema
iluks
õnnelille
orjavitsa
õele
iluks
visnapuuda
venna
iluks
toomingas
tuttava
õnneks!
tipi
taimed
targal
kombel
pista
juured
mulla
põue
sibli
hästi
sügavalle
et
nad
kaunist
kasvamaie
õigel
ajal
õitsemaie
läheksid
rüngaste
rõõmuks
uinusängidelle
iluks
murupinnale
toeksi
magajate
mälestuseks!
mis
seal
uinub
muru
hõlmas
vaikses
põrmu
rüpes
puhkab?
muru
hõlma
mulla
rüppe
põrmu
põue
peitevasse
maeti
meie
mälestused
muistse
põlve
pärandused
muistse
õnne
õilmekesed
muistse
sõna
sünnitused
muistse
laulu
lunastused
aja
emalikus
kaisus
varjab
unustuse
vaipa
katab
kavaluse
kuube
sõgedate
sõnasõba:
mis
seal
katkud
kooletanud
piinapihid
pigistanud
möllav
mõõka
magatanud
surmasängi
suigutanud
udu
hõlma
uinutanud
ükskord
kui
ma
noor
veel
olin
noor
veel
olin
norgus
seisin
kergel
jalal
karjas
käisin
vainul
kurni
veeretasin
külakiigel
õõtsutasin
uinusin
ma
une
ikkes
õitseliste
tule
paistel
põõsa
varjul
puhkamaie
jaanilinna
ligidalle
vaat!
mis
imelikud
ilud
kogemata
kuldsed
kujud
ärkasivad
unenäoksi
suikuvalle
silma
ette
vaimu
vaateväravaile:
vaprad
mehed
vanad
targad
lustilised
laululoojad
kulla
kandle
kõlksutajad
kenad
käharpeaga
piigad
kargasivad
kesköö
pidul
kalmukünkaist
kõpsatelles
udu
varjus
hüppamaie;
astusivad
argsel
sammul
argsel
sammul
kergel
kannal
libisedes
ligemalle
tähendasid
salatähil
pilgutasid
silmapilul:
uinuta
meid
magamaie!
uinuge
unustud
loomad
puhake
kolletand
kujud!
uinuge
kuldasta
unda

kuni
teid
paremal
päeval
kenama
hommiku
koitu
taara
toas
äratab
uuest!
noored
mehed
meeste
pojad
viru-
ja
järvamaa
võsud
harju
armsamad
õed
pärnu
paremad
piigad
lääne
lähemad
langud
kuulge
oh
kuulge
mu
kõnet!
kaugema
päevade
kujud
varema
aegade
varjud
endine
õnni
ja
ilu
muistene
kurbus
ja
mure
muistene
kuldane
kõne
muistene
lauliku
lugu
meelta
minul
mõlgutamas
palgeida
paisutamas
kuulge
juttusid
jumekaid
kalevite
kuulutusi
alevite
avaldusi
olevite
ilmutusi
sulevite
sünnitusi
mis
mulle
puistand
pihlakasta
tulnud
teised
toomingasta
taara
tamme
tüvikusta
vanasti
sõlmitud
sõnasta
vanasti
juurdunud
jutusta
vanemuinese
vöösta
juta
hiuksesalkudesta!
mis
sealt
riismeid
riisusin
jälilt
kokku
koristasin
-
laululõngaksi
ketrasin
lõuendiksi
lõksutasin
kalevi
kangaksi
kudusin

Архив блога

Борис Пастернак - НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора -
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

Vastutus / Responsibility

Blogis http://pugatchova.blogspot.com/ leiduvate fototöötluste, joonistuste, tekstide ning väliste lingitud materjalide eesmärk ei ole õhutada vaenu. Tegemist on kunstiga, mis on tehtud selleks, et arendada loovat mõtlemist, kasutades selleks vajadusel provokatiivesid meetmeid.

All contents of the blog http://pugatchova.blogspot.com/ (photos, montages, drawings, text, links etc) are made with universal peace and love in mind and should be received and perceived solely as art. Political and other kind of provocations in this blog are used only as catalyst for creative thinking and as fuel of thoughts for blog visitors. The authors of this blog do not promote violence.

Kontakt / Contac suitsusaarmas@gmail.com (suunatud aadress / it's a forwarded address)